Examensarbete/projekt inom avfallshantering at Region Kronoberg

Vi skulle vilja få hjälp att skapa en digital avfallsguide som hjälper användarna att sortera rätt och som är lätt att förstå och att följa. Användaren ska på ett enkelt sätt kunna hitta information om hur ett visst avfall ska hanteras.

För mer information kontakta uppdragsgivaren:

Helén Frankzén, miljösamordnare i Region Kronoberg

E-post: helen.frankzen@kronoberg.se

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.