Effekter av generation Y i moderna organisationer at Dewire Consultants AB

Begreppet ”Generation Y” kommer ifrån amerikansk marknadsföring och grupperar de som är födda mellan slutet av 1970-talet och årtusendet. Generation Y är format av internet och den uppkopplade världen där mobiltelefoner och persondatorer är en del av deras uppväxt. 

Generation Y värdesätter flexibilitet högt och på arbetsplatsen söker generation Y även flexibilitet i var och när man ska jobba. Balansen mellan arbete och privatliv är jätteviktigt för den här gruppen, samma sak med en avslappnad kontorsmiljö, samtidigt som det är mindre viktigt att klättra i grader inom organisationen. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka tidigare forskning och nya trender inom ämnet samt svarar på frågan: Vad blir effekterna för en organisation som har övervägande generation Y-anställda, på kort och lång sikt?

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.