Automatisering av test - fördelar och kostnader at Dewire Consultants AB

Testning är en väldigt viktig del av mjukvaruutveckling men det är också en stor kostnadsfaktor. Testautomatisering har föreslagits som en lösnings för att minska dessa kostnader. 

De verktyg som används för testautomatisering utlovar mjukvara med hög kvalitet och färre risker orsakade av den mänskliga faktorn. De sägs också minska tiden och resursbehovet för regressionstester. Men är det värt att automatisera varje test och när ska ett test bli automatiserat? När är manuella tester ett bättre val?
Resultatet av detta examensarbete är att undersöka dessa faktorer och ser hur företag kan göra de bästa besluten kring testautomatisering. 

Målet med examensarbetet är att undersöka tidigare forskning och nya trender inom ämnet samt besvara frågorna: 

När ska ett test bli automatiserat? Hur ska man göra en avvägning mellan automatiserade och manuella tester? Vilka faktorer påverkar beslutet kom investering i testautomatisering? Finns det en effektiv kostnadsberäkningsmodell för beslutsfattandet?

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.