Logga allt at Dewire Consultants AB

För kunna felsöka och supporta applikationer är det vanligt att logga information om de förfrågningar som hanteras. Att logga rätt mängd information och att skapa koden för hur loggningen ska göras är svårt.

Det finns verktyg på marknaden som loggar allt och därmed stöjder felsökning av alla problem som kan uppstå - de verktygen kan kallas bland annat Time traveling debuggers och DVR for servers.

Mål

Målet med examensarbetet är att undersöka forskning inom området, att titta på olika metoder för att uppnå denna typ av loggning samt loggningens fördelar och nackdelar.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.