Datadriven marknadsföring och Machine Learning at Dewire Consultants AB

Att jobba med datadriven marknadsföring ger dig möjligheten att koppla samman datapunkter och skapa sammanhang som är enkla att agera på.

I en datadriven kundvärdesprocess integreras och behandlas stora mängder data med syfte att göra det enklare för företag att effektivt kommunicera med sina kunder. En sådan manuell analys är resurskrävande och ansträngande att få till på rätt sätt.

Den mest grundläggande formen av machine learning är att använda algoritmer för att analysera data, lära av det och sedan fatta beslut. Genom att träna maskinen med stora mängder data lär den sig hur den ska utföra uppgiften.

Mål

Undersök områden inom kundvärdesprocessen där machine learning skulle kunna appliceras, samt kolla på hur machine learning kan öka effektiviteten och förbättra kommunikationen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.