Tillägg av schemaläggningsmekanism i befintlig Java-applikation at Dewire Consultants AB

Cron kan konfigureras av olika användare på en och samma maskin och cron-jobb kan läggas på olika ställen i maskinens katalogstruktur. Görs ingen noggrann dokumentation kan det försvåra när maskinen behöver inspekteras eller modifieras.

Syftet med det här arbetet är att förenkla med hjälp av centraliserade schemalagda jobb för specifika applikationer. Går det att använda sig av en befintlig Java-applikation som gör samma jobb som cron? De schemalagda jobben ska kunna konfigureras och inspekteras i ett befintligt webbgränssnitt och applikationen bakom webbgränssnittet ska kunna exekvera dessa arbeten enligt ett konfigurerbart mönster.

Mål

Målet med detta examensarbete är att implementera ett cron-likt beteende i en befintlig Java-applikation och utöka samt modernisera ett webbgränssnitt. Du ska konfigurera schemalagda jobb, utvärdera nyttan med de schemalagda jobben som hanteras av Java-applikationen  och jämföra de med jobb hanterade av ett operativsystem.

För dig som student är det fördelaktigt, men inte nödvändigt, att ha viss kunskap inom ett eller flera av dessa områden: Java EE, Docker, Maven, MySQL, Cron, Angular, Git.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.