Peer-to-peer-samarbete mellan autonoma fordon at Dewire Consultants AB

Ibland behöver autonoma fordon reservera en korridor för rymd och tid där det går att ta sig fram utan att riskera att stöta på andra fordon. Anslutna fordon förhindras att använda varandras utrymme genom att dela information till varandra. Går det att använda blockchain för att göra samma sak även med fordon som inte är anslutna?

Längre beskrivning:

För att autonoma fordon ska kunna transportera sig utan att stöta på andra fordon behövs en korridor för rymd och tid. Säkerhetsmarginalerna för utrymme och tid gör att fordonet kan avvika inom givna marginaler - men förhindrar också möjligheter för andra fordon att använda utrymmet under den tiden.

Om fordonet är anslutet så kan det dela rymd-tids-korridoren med ett centralt koordinatorsystem efter att det fysiskt har passerat systemet. Går det att använda blockchain för att överlämna oanvända delar av korridoren till andra fordon via ett zero-trust peer-till-peer system?

Syftet med arbetet är att möjliggöra peer-to-peer-samarbete mellan autonoma fordon när anslutningen till ett centraliserat kontrollsystem försvinner. Det ska göras genom att designa, implementera och mäta prestanda för ett planeringssystem baserat på blockchain-teknik.

Mål

Målet med detta examensarbete är att se över vilka blockchain-system som möjliggör för autonoma fordon, ruttplanerare, övervakningsmyndigheter och räddningstjänster att samarbeta utan ha ett tidigare etablerat förtroende mellan varandra. Ta reda på om autonoma fordon kan dela reserverade rättigheter och korridorer med varandra under centraliserad koordination. Ta även reda på vilka risker som är förknippade med användande av blockchain-teknik för att utföra offline peer-till-peer-överlämnande av digitala resurser?

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.