Continuous integration and Continuous deployment via Open Source at Dewire Consultants AB

Snabb efterfrågan och snabba leveranser är avgörande faktorer för framgång i en organisation. De som inte kan anpassa sig till marknaden tillräckligt snabbt kommer förmodligen förlora kunder och marknadsandelar eftersom det finns företag som lyckas, dessutom med förväntad kvalitet, säkerhet och värde.

Till grund för detta ligger investeringar i bra tekniska lösningar för validering av hypoteser, utveckling av funktionalitet och leverans till kunderna, ofta med hjälp av ett CI/CD.

Mål

Målet med arbetet är att undersöka praktisk tillämpning av CI/CD inom olika områden för mjukvaruutveckling - till exempel inbäddade system, IoT, webb, cloud. Du ska dessutom skapa ett exempel på en CI/CD pipeline med hjälp av Open Source Software (OSS) för en exempelapplikation. Bygg gärna en egen!

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.