Internet of Things - Big Data Analytics Architecture på AWS at Dewire Consultants AB

För närvarande strömmar stora mängder data in från många sensorer till sammankopplade IT-system för bearbetning och lagring. Undersökningsföretaget Gartner förutspår att 0,9 miljarder sensorer och 1,6 miljarder personliga enheter som var uppkopplade år 2009 kommer att öka upp till 75 miljarder enheter redan år 2020.

Mål

Målet med arbetet är att utforma en big data-arkitektur som behandlar dataöverföring, lagring, batch- och strömbehandling av data och datortjänster. Systemet ska utformas med hjälp av cloud computing-plattformen Amazon Web Services (AWS) för att lösa ett specifikt användarscenariol för IoT. Din lösning ska implementeras med hjälp av AWS teknik. Implementationen ska testas och sedan utvärderas genom att redogöra för fördelar och nackdelar.

Projektets omfattning kan begränsas till att fokusera på specifika delar av ett större system, det vill säga datainsamling och lagring eller visualisering av streaming-sensordata.

[Sökande]

Detta förslag till examensarbete passar civilingenjörsstudenter.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.